Full Digital Marketing Solution in Asia-Pacific.png

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp giải pháp tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Influencer Marketing ở Châu Á

Image by Solen Feyissa
YouTube
Instagram
TikTok
Image by Possessed Photography
Online Ads
Social Media Ads
SEO
PR
Image by Christopher Burns
Cấp phép Người nổi tiếng
Người mẫu thương mại

INFLUENCER

MARKETING

DIGITAL

MARKETING

NGƯỜI NỔI TIẾNG & NGƯỜI MẪU

Influencer MẪU

7,000+ Influencer và Nhà sáng tạo hàng đầu tại Châu Á

Những dự án tiêu biểu 

Thương hiệu: MINI
Thị trường mục tiêu:  Nhật Bản, Hàn Quốc 
Kênh truyền thông: TikTok
Số khán giá tiếp cận: 15 Triệu

Thương hiệu: TikTok
Thị trường mục tiêu: Thái Lan, Hàn Quốc 
Kênh truyền thông: YouTube
Số khán giá tiếp cận: 30 Triệu 

Thương hiệu: Capital.com
Thị trường mục tiêu: Indonesia, Việt Nam, Malaysia 
Kênh truyền thông: YouTube
Số khán giá tiếp cận: 17 Triệu 

Đội ngũ & Vị Trí

Các văn phòng địa phương và đội ngũ tại nhiều địa điểm ở Châu Á


Chúng tôi làm việc trực tiếp với influencer và tận dụng kinh nghiệm địa 

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

1

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN DỊCH

2

LỰA CHỌN INFLUENCER

3

QUẢN LÍ CHIẾN DỊCH

4

BẤO CÁO KẾT QUẢ 

Xem xét nhu cầu thương hiệu của bạn và các kênh phù hợp

Đảm bảo người có ảnh hưởng phù hợp với thương hiệu với mức giácạnh tranh

Giám sát những người có ảnh hưởng và chất lượng chiến dịch

Cung cấp các kết quả và đề xuất được hỗ trợ bởi dữ liệu

Image by Laura Chouette
Image by Scott Webb

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

Image by Giu Vicente
aj-marketing-about-why-us_edited.jpg

Agency Sáng tạo

Top Influencer

Đội ngũ toàn cầu 

Linh hoạt 

Kinh nghiệm